- Hệ thống Đào tạo tín chỉ  - Hệ thống Học tập trực tuyến E-Learning  - Hệ thống E-Mail trường Đại học Kinh Tế  - Hệ thống thư viện Trường
Thông điệp Hiệu trưởng
Viễn cảnh - Sứ mệnh
Cơ cấu tổ chức
Sơ đồ tổ chức
Sinh viên ĐHKT
Định hướng chiến lược
Ba Công Khai
Điều hành-Tác nghiệp
Thông báo
Cơ cấu tổ chức
Các hoạt động
Văn bản hành chính
Công tác Đảng
Tin tức
Lịch thi
Tuyển sinh
Quy chế đào tạo  
Quy chế học sinh sinh viên
Giới thiệu
Thông báo
Hội nghị-hội thảo
Đề tài khoa học
Sinh Viên NCKH
Văn bản pháp quy
Liên hệ
Tin tức
Trung tâm Đào tạo Qtế
Các trường - Đối tác
Du học - Học bổng
Văn bản hướng dẫn
Liên hệ

Giới thiệu
Cơ cấu tổ chức
Thông báo
Tiểu đề án II

Y TẾ
Thông báo

Tài Vụ
Xem Bản Lương

Thông báo
Lịch mượn sách
Giáo trình

Thông báo
Báo cáo tự đánh giá
Biểu mẫu
Qui trình -Quy định
Khảo sát
Chuẩn đầu ra
Minh chứng KĐCL2014

Đang truy cập : 49
Lượt truy cập  : 22055
Tin tức sự kiện Thông báo
Hội thảo tham vấn Dự thảo Luật Thống kê (sửa đổi) 2015 - 17/04/2015
Đề tài cấp Bộ 2016- Thông báo tuyển chọn cá nhân, tổ chức chủ trì thực hiện của Đại học Đà Nẵng - 16/04/2015
Căn cứ vào quyết định số 1850/ĐHĐN-KHCNMT của Giám đốc ĐHĐN ngày 15/04/2015 về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2016
THÔNG TIN CHO SINH VIÊN
Hệ thống đào tạo tín chỉ Hệ thống học tập trực tuyến E-Learning Hệ thống e-mail trường Đại học Kinh tế Hệ thống thư viện trực tuyến Hệ thống quản lý đào tạo sau đại học
Ban Giám hiệu
Phòng HCTH
Phòng Đào tạo
Phòng KHSĐH & HTQT
Phòng Công tác sinh viên
Tổ tài vụ
Khoa Kế toán
Khoa Kinh tế
Khoa Lý luận chính trị
Khoa Kinh tế chính trị
Khoa Quản trị Kinh doanh
Khoa Tài chính-Ngân hàng
Khoa Thống kê - Tin học
Khoa Thương Mại
Khoa Du Lịch
Khoa Luật
Trang chủ | Giới thiệu | Đào tạo | Công tác Sinh viên | Nghiên cứu khoa học | Hợp tác quốc tế | Lịch tuần | Diễn đàn
Lên đầu trang
© Bản quyền Trường Đại học Kinh Tế Đà Nẵng
Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn - Tp. Đà Nẵng
Tel: (84.511) 3836169 - 3836256. Fax: (84.511) 3836256 - Email: info@due.edu.vn